15 آذر 1398 ساعت 13:40
 
طبق اطلاعیه مرکز امور اصناف و بازرگانا ن متقاضیان دریافت گواهی نمایندگی بایستی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اصلی اقدام و مدارک مربوطه را در چارچوب دستوالعمل به این مرکز ارسال نمایند.

اطلاعیه مرکز امور اصناف و بازرگانان
با عنایت به رفع تحریم های اقتصادی،صدور گواهینامه نمایندگی صرفا از طریق شرکت اصلی امکان پذیر میباشدلذامتقاضیان دریافت گواهی نمایندگی بایستی نسبت به انعقاد قرارداد با شرکت اصلی اقدام و مدارک مربوطه را در چارچوب دستوالعمل به این مرکز ارسال نمایند.

گزارش تصویری

Template Design:Dima Group